WIZYTA MARII SUNDVIK

Univ_Helsinki26 marca 2015 roku Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej będzie gościł dr Marię Sundvik z Uniwersytetu w Helsinkach, Finlandia.

YouTube