WP2

Laboratorium Danio Pręgowanego

Cecilia Lanny Winata, Kierownik Laboratorium Genominiki Rozwoju Danio Pręgowanego MIBMiK/Tow. Maxa Plancka jest nowy lider zespołu. Została wybrany podczas otwartego międzynarodowego konkursu, organizowanego wspólnie z naszym partnerem strategicznyn, MPI-HLR w Bad Nauheim. Grupa działa w MIBMiK, otrzymując pełen dostęp do sprzętu badawczego MPI-HLR, zwierzęcych ośrodków badawczych oraz technik modyfikacji genetycznej danio pręgowanego i myszy. Ekspertyza nowego lidera grupy i jej kadry pomoże nam również w osiągnięciu masy krytycznej dla rozwoju konkurencyjnych i innowacyjnych projektów badawczych danio pręgowanego.

Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego

Jednym z celów projektu FishMed jest rozwój Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego. W chwili obecnej pracownia jest już w pełni operacyjna. Rekrutacja dobiegła końca – zatrudniono kierownika pracowni i czterech pracowników technicznych. Pracownia została otwarta w listopadzie 2012 r. W jej skład wchodzą: instalacja wodna, samodzielna jednostka (kwarantanna) oraz główny system wyprodukowany przez Tecniplast. System jest w stanie pomieścić blisko 12000 dorosłych osobników danio pręgowanego, choć planowane są dalsze prace rozwojowe. Obecnie, pracownia liczy 564 akwaria i 7000 ryb. Aktualnie hodowanych jest 46 różnych linii danio pręgowanego, przy czym w najbliższej przyszłości wprowadzone zostaną kolejne.

Kontakt: aquarium@iimcb.gov.pl

YouTube