WP6

Management

Koordynator Projektu: Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor
Menedżer Projektu: Dr Urszula Białek-Wyrzykowska
Lider WP1: Prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor
Lider WP2: Prof. Michał Witt
Lider WP3: Prof. Alicja Żylicz, Pracownia Aparaturowa
Lider WP4: Magdalena Powierża, Kierownik BioTech-IP
Lider WP5: Dorota Wasiak-Libiszowska, Specjalista w Dziale Współpracy Naukowej
Lider WP6: Dr Urszula Białek-Wyrzykowska
Lider WP7: Dr Urszula Białek-Wyrzykowska
Menedżerowie: Aleksandra Nałęcz-Tolak, Specjalista w Dziale Współpracy Naukowej i Marcin Ogonowski, Specjalista w Dziale Współpracy Naukowej


chart_polski

   

 • Rada naukowa

  Rada naukowa jest organem odpowiedzialnym za realizację celów naukowych i współpracę z partnerami, ocenia postęp prac, podejmuje decyzje strategiczne i reaguje na wszelkie opóźnienia w realizacji projektu.
  Członkami Rady naukowej są::
  Koordynator Projektu: Jacek Kuźnicki
  Europejscy Partnerzy: Oliwer Bandmann, Thomas Braun, Marcos Gonzalez-Gaitan, William Harris (remote), Carl-Philipp Heisenberg, Ewa Snaar-Jagalska, Didier Stainier
  Kierownicy Laboratoriów w MIBMiK: Matthias Bochtler, Janusz Bujnicki, Agnieszka Chacińska, Jacek Jaworski, Marta Miączyńska, Maciej Żylicz
  Kierownicy Pakietów Zadań: Dorota Libiszowska, Magdalena Powierża, Michał Witt, Urszula Wyrzykowska, Alicja Żylicz

 • Międzynarodowy Komitet Doradczy (MKD)

  Międzynarodowy Komitet Doradczy działa jako organ doradczy dla Rady Naukowej. MKD gwarantuje, że projekt FishMed jest częścią długoterminowej strategii rozwoju Instytutu, mającej pozytywny wpływ na rozwój na poziomie europejskim, regionalnym i krajowym. MKD składa się ze znanych naukowców, którzy oprócz swojej doskonałości naukowej, posiadają bogate doświadczenie w zakresie zarządzania projektami i skutecznego rozwoju strategicznego organizacji badawczych.
  W okresie 2014-2017, MKD składa się z 18 naukowców: N. Blin (Niemcy), I. Braakman (Holandia), T. Braun (Niemcy), B. Bukau (Niemcy), W. Chazin (USA), I. Dikič (Niemcy), W. Filipowicz (Szwajcaria), K. Hahlbrock (Niemcy), U. Hibner (Francja), A. Jarmołowski (Polska), F. van Leuven (Belgia), M.J. Nałęcz (Francja), D. Picard (Szwajcaria), H. Saibil (Anglia), P. Sicinski (USA), A. Szewczyk (Polska), A. Tramontano (Włochy) i A. Wlodawer (USA).

W dniach 23-24 maja 2014 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego. Rada ukonstytuowała się na kadencję 2014-2017 (Anna Tramontano jako Przewodnicząca, Ineke Braakman jako Zastępca Przewodniczącej oraz Artur Jarmolowski jako Sekretarz). W oparciu o sprawozdanie Prof. Jacka Kuźnickiego, Dyrektora MIBMiK plany dalszego rozwoju Instytutu zostały dokładnie omówione.


W dniach 24-25 maja 2013 roku w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej odbyło się spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego. Podczas prezentacji prof. Jacka Kuźnickiego członkowie MKD zapoznali się m.in. z projektem FishMed. Członkowie MKD mieli okazję odwiedzić Pracownię Hodowli Danio Pręgowanego i porozmawiać z kierownikami laboratoriów oraz pozostałymi osobami zatrudnionymi w projekcie FishMed. Kolejne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego odbędzie się 23-24 maja 2014 roku.


SPOTKANIE INAGURUJĄCE PROJEKT FISHMED

12 kwietnia 2013 roku Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej zorganizował spotkanie inaugurujące projekt FishMed. Inagurację projektu poprzedziło sympozjum naukowe, które było otwarte dla wszystkich zainteresowanych.


W części otwartej spotkania inagurującego wzięło udział ok. 150 osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej, ambasad, małych i średnich przedsiębiorstw, mediów oraz środowiska naukowego.

YouTube