WP5

Promocja projektu Fishmed

Obecnie MIBMiK jest zaangażowany w liczne działania związane z promocją, upowszechnianiem i popularyzacją badań naukowych. Nasza strona internetowa zawiera wszystkie najważniejsze i najbardziej aktualne informacje i wydarzenia związane z działalnością Instytutu. Inne działania prowadzone w zakresie public relations podczas konferencji, warsztatów, spotkań inauguracyjnych i ceremonii wręczania nagród są podejmowane przez naszych pracowników. Oprócz promocji badań naukowych, wspieramy również popularyzację biologii molekularnej i komórkowej w społeczeństwie. Organizacją tego typu działań zajmuje się z kolei Centrum Edukacji Naukowej (BioCEN), które od 2003 r. prowadzi warsztaty z praktycznymi doświadczeniami w specjalnie przeznaczonym do tego laboratorium na terenie MIBMiK. Instytut wspiera także organizacje zrzeszające pacjentów. W 2005 r., jeden z naszych pracowników otworzył stowarzyszenie pacjentów o nazwie J-elita, zrzeszające rodziny osób dotkniętych chorobą Crohna i zapaleniem jelita grubego (siedziba J-elity mieści się w budynku MIBMiK). Założone niedawno Polskie Towarzystwo Pierwotnej Dyskinezy Rzęsek również powstało z inicjatywy jednego z naszych pracowników.

Wszystkie te działania prowadzone przez pracowników MIBMiK z różnych jednostek wymagają profesjonalnej koordynacji, kierownictwa i korekty względem szybko rozwijających się potrzeb. Mamy w planach poszerzeni naszej działalności poprzez stworzenie interaktywnej platformy marketingowej, tzw. visibility platform, zestawu zintegrowanych działań skupiających się na popularyzacji projektu FishMed i badań naukowych z wykorzystaniem danio pręgowanego wśród naukowych i nienaukowych społeczności, a także promowania wyników badań dla celów komercjalizacji. Realizacja tej inicjatywy jest koordynowana przez specjalnie wybrany w tym celu personel, w tym również specjalistę ds. public relations. Platforma ta miałaby się koncentrować na trzech głównych założeniach. Pierwszym z nich byłoby rozwinięcie współpracy z odpowiednimi grupami docelowymi spoza środowiska akademickiego, takimi jak: organizacje zrzeszające pacjentów, lokalne władze czy też ogół społeczeństwa. Taka inicjatywa pozwoli na lepsze poznanie potrzeb społecznych i rynkowych, zwróci uwagę władz publicznych na istotę znaczenia badań zdrowotnych oraz zwiększy świadomość społeczną i entuzjazm dla tego typu działań badawczych. Po drugie, taka platforma przyczyni się do powstania forum dyskusyjnego dla polskiego towarzystwa naukowego odnośnie wykorzystywania danio pręgowanego do badania chorób ludzkich jako alternatywę dla modeli badawczych ssaków. Wprowadzimy także pojęcie badań na danio pręgowanym w lokalnym środowisku naukowym; staniemy się miejscowym źródłem informacji w tym zakresie, stworzymy fora dyskusyjne, informacyjne i wymiany intelektualnej w odniesieniu do nowego modelu badawczego. Trzecim obszarem działań byłoby upowszechnianie wyników badań otrzymanych w projekcie FishMed poprzez publikacje, wykłady czy sesje plakatowe.


ZEBRAFISH AS A MODEL OF CANCER

8 września 2014 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedziła dr Marina Mione z Karlsruhe Institute of Technology (KIT) w Niemczech. Marina Mione wygłosiła semarium (w języku angielskim) zatytułowane ,,Zebrafish as a model of cancer”.


A DUAL ROLE OF ESCRT PROTEINS IN
THE FORMATION AND FUNCTION OF CILIATED ORGANS

10 kwietnia 2014 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził dr Maximilian Fürthauer, Valrose Institute of Biology, Nicea, Francja. Dr Fürthauer wygłosił semarium (w języku angielskim) zatytułowane ,,A dual role of ESCRT proteins in the formation and function of ciliated organs”.


EXPERIENCE OF THE REGPOT-PL PROJECTS
IN IMPROVING COMPETENCE IN
THE FUTURE EC PROJECTS’ MANAGEMENT

27 marca 2014 r. dr Urszula Białek-Wyrzykowska, Menedżer Projektu FishMed wzięła udział w mini-sympozjum Experience of the REGPOT-PL projects in improving  competence in the future EC projects’ management. Dr Wyrzykowska wygłosiła prezentację pt. ,,FishMed – od badań podstawowych do innowacji’’. Głównym celem mini-sympozjum było zintegrowanie zespołów badawczych z różnych instytucji poprzez wymianę doświadczeń związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów unijnych na uczelniach wyższych i w instytutach badawczych.


WNT NON-CANONICAL SIGNALING PATTERNS
CARDIAC FORM AND FUNCTION

6 lutego 2014 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedziła dr Daniela Panakova z Max-Delbrück-Center for Molecular Medicine, Berlin, Niemcy. Dr Panakova wygłosiła seminarium (w języku angielskim) zatytułowane ,,Wnt non-canonical signaling patterns cardiac form and function”.


REGENERATION IN PLANARIA:
WHY SOME CAN WHILE OTHERS CAN’T

23 stycznia 2014 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził Dr Johen C. Rink z Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, Drezno, Niemcy. Dr Johen C. Rink wygłosił semarium (w języku angielskim) zatytułowane ,,Regeneration in Planaria: Why some can while others can’t”.


CILIOGENESIS AND CELL POLARITY IN THE VERTEBRATE EMBRYO

W dniach 9-11 października 2013 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził prof. Jarema Malicki z Uniwersytetu w Sheffield, Wielka Brytania. Prof. Malicki wygłosił seminarium (w języku angielskim) zatytułowane “Ciliogenesis and cell polarity in the vertebrate embryo”.


KONFERENCJA H2020-TEERA 2013

W dniach 17-18 października 2013 prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej wziął udział w konferencji The EU HORIZON 2020 Programme and Teaming for Excellence in the European Research Area, Praga, Czechy. W prezentacji zatytułowanej ‚’Pathways of newly established international infrastructure (IIMCB) to European excellence’’ prof. Kuźnicki zaprezentował kamienie milowe w rozwoju Instytutu, uwzględniając projekt FishMed. Konferencja została zorganizowana we współpracy z Max Planck Society.

Program konferencji jest dostępny tutaj.

 

DNA METHYLATION AND DEMETHYLATION

W dniach 14-18 września 2013 r. dr Agnieszka Kolano z Laboratorium Biologii Strukturalnej wzięła udział w Jacques Monod Conférence ‘’DNA methylation and demethylation’’ w Roscoff, Francja. Dr Kolano zaprezentowała plakat naukowy pt. ‘’The role of TET proteins in zebrafish’’. Konferencja ”DNA methylation and demethylation”była zorganizowana przez Pierre’a – Antoine’a Defossez’a z CNRS (Centre de la Recherche Scientifique, Francja). Celem konferencji było omówienie postępów, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat w dziedzinie metylacji DNA w różnych dziedzinach: m.in. biologii molekularnej, biologii komórkowej i chemii. Konferencja składała się z 39 prezentacji ustnych i 4 sesji plakatowych (77 plakatów).


8TH EUROPEAN ZEBRAFISH MEETING

W dniach 9-13 lipca 2013 r. delegacja sześciu naukowców MIBMiK pod przewodnictwem prof. Kuźnickiego wzięła udział w Ósmym Europejskim Spotkaniu Zebrafish w Barcelonie. Jednym z podstawowych celów tego wydarzenia było stworzenie dla ludzi z różnych krajów i instytucji europejskich możliwości podzielenia się i omówienia najnowszych doniesień dot. badań nad danio pręgowanym. Udział w spotkaniu dał możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami i promowania projektu FishMed. Podczas sesji ogólnej zaprezentowano ogłoszenie o konkursie na Kierownika Grupy Badawczej w MIBMiK. Co więcej, konferencja była okazją do dystrybucji materiałów promocyjnych dotyczących Instytutut i projektu FishMed.


THEMATIC WORKSHOP ON CAPACITY BUILDING
– STAIRWAY TO EXCELLENCE

25 czerwca 2013 roku Marcin Ogonowski, FishMe Menedżer wziął udział w warsztacie “Research Potential capitalization exercise: Thematic workshop on capacity building – Stairway to excellence” zorganizowanym przez Komisję Europejską. Była to okazja do omówienia zagadnień projektowych, promowania projektu FishMed i dystrybucji materiałów promocyjnych. Podczas prezentacji koordynatorów projektów z różnych krajów uczestnicy warsztatów poznali dobre praktyki w w zakresie budowania potencjału w projektach REGPOT. Innym ważnym elementem spotkania było dzielenie się doświadczeniami, w jaki sposób 7. PR i fundusze strukturalne były używane.


FUNCTIONAL ANATOMY OF CARDIOGENIC TRANSCRIPTION
FACTOR GATA4

W dniach 13-15 czerwca 2013 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził dr Branko Latinkić z Uniwersytetu w Cardiff, Wielka Brytania. Podczas pierwszego dnia swojej wizyty dr Latinkić wygłosił prezentację (w języku angielkim) pt.  ,,Functional anatomy of cardiogenic transcription factor GATA4″.


           5hmC IN ZEBRAFISH – THE ROLE OF TET ENZYMES

7 czerwca 2013 r. podczas corocznej Sesji Sprawozdawcze, dr Agnieszka Kolano z Laboratorium Biologii Strukturalnej wygłosiła (w języku angielskim) pt. ,,5hmC in zebrafish – the role of TET enzymes’’, był to pierwszy wykład dotyczący projektu FishMed.


WIRE 2013 CONFERENCE
- WEEK OF INNOVATIVE REGIONS IN EUROPE

W dniach 5-7 czerwca 2013 r. Aleksandra Nałęcz-Tolak, FishMe Menedżer wzięła udział w konferencji WIRE 2013 (Week of Innovative Regions in Europe) w Cork, Irlandia. Aleksandra Nałęcz-Tolak wzięła udział w sesji głównej, sesjach równoległych oraz w wystawie, gdzie prezentowała roll-up projektu FishMed wraz z materiałami promocyjnymi Instytutu. Nowo zdobyta wiedza i nawiązane kontakty interpersonalne doprowadzi do wzrostu potencjału badawczego MIBMiK poprzez wymianę doświadczeń i promocję wyników projektu dla celów komercjalizacji.


PROTEIN CRYSTALLOGRAPHY AT THE INTERFACE OF PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY

W dniach 18-20 kwietnia 2013 r. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził prof. Robert Huber z Max-Planck Institute of Biochemistry Martinsried, Niemcy. Podczas swojej wizyty (19 kwietnia) prof. Huber wygłosił seminarium (w języku angielskim) pt. ,,Protein crystallography at the interface of physics, chemistry and biology’’. W 1988 roku prof. Robert Huber został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii.

YouTube