WP7

OCENA PROJEKTU

Po trzyletnim okresie realizacji projektu niezależni eksperci wskazani przez Komisję Europejską ocenią w jakim stopniu projekt przyczynił się do wzrostu potencjału badawczego Instytutu oraz wskażą kierunku dalszego rozwoju.

YouTube