WP3

Sprzęt i aparatura badawcza

W ramach tego zadania zaplanowano zakup sprzętu i aparatury badawczej do Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego oraz do badań prowadzonych przez wszystkie grupy badawcze zaangażowane w projekt.

1. Mikroskop Lightsheet.Z1

Zakupiono z projektu FishMed sprzęt umożliwiający prowadzenie badań na nowym modelu badawczym. Najważniejszym sprzętem jest mikroskop Lightsheet Z.1, wyprodukowany przez firmę Zeiss. Dzięki niemu możliwe jest mikroskopowe obrazowanie białek i innych molekuł wyznakowanych odpowiednimi barwnikami fluorescencyjnymi. Lightsheet Z.1 odróżnia się od standardowych mikroskopów nie tylko całkowicie zamkniętą konstrukcją lecz również odmiennym układem optycznym. Zamiast jednego obiektywu służącego do oświetlania próbki i zbierania światła fluorescencji, Lightsheet Z.1  ma osobny układ oświetlania preparatu cienką płaszczyzną światła wzbudzania i prostopadle usytuowany względem niego układ detekcji fluorescencji. To pozwala na znacznie wydajniejsze wykorzystanie światła wzbudzania i umożliwia prowadzenie długotrwałych eksperymentów przyżyciowych bez szkody dla preparatu. Co więcej, preparat może być obrazowany z dowolnej strony. Lightsheet Z.1 może być także z powodzeniem wykorzystywany w obrazowaniu wycinków tkanek i komórkowych hodowli 3D. Jest to pierwszy  taki mikroskop w Polsce.

Lista zakupionych w ramach projektu sprzętów dostępna jest na angielskiej wersji strony.

 

YouTube