WP1

Współpraca bliźniacza i badania

Projekt FishMed to konsorcjum siedmiu grub badawczych MIBMiK oraz sześciu europejskich instytutów, w tym Max Planck Institute (MPI-HLR), zajmującego się prowadzeniem badań w zakresie serca i płuc, jako partnera strategicznego. Partnerzy projektu zostali wybrani w oparciu o ich doświadczenie w dziedzinie badań z wykorzystaniem organizmu modelowego – ryb danio pręgowany, bogatą historię publikacji, a także zgodność z naukowymi interesami grup badawczych projektu FishMed. Ze względu na gotowość partnerów do dzielenia się własnymi organizmami modelowymi, wspomniane wcześniej doświadczenie w zakresie prowadzenia badań na rybach oraz uczestnictwo tych placówek w prowdzonych w ramach projektu FishMed badaniach, będziemy mogli w szybkim okresie czasu zrealizować nasze naukowe ambicje. Zakres naszej współpracy odpowiada unijnemu programowi zdrowotnemu FP7 obejmującemu epigenetykę, regenerację tkanek, choroby neurodegeneracyjne oraz choroby nowotworowe.

Task 1/ Rozszerzenie możliwości badawczych poprzez współpracę z partnerami

PRZYJAZDY

PIERWSZA WIZYTA PARTNERSKA W MIBMIK

W dniach 26-28 czerwca 2013, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedziła dr Irinka Castanon z Wydziału Biochemii Uniwersytetu Genewskiego w Szwajcarii. Dr Castanon jest doświadczonym naukowcem z partnerskiego laboratorium prof. Marcos Gonzalez-Gaitan. Dr Castanon była gościem prof. Marty Miaczyńskiej. 27 czerwca 2013 Dr Castanon poprowadziła seminarium w języku angielskim pod tytułem „Orientation of cell divisions: the physiological role of Anthrax Toxin Receptors”. Wizyta dr Castanon poświęcona była głównie dyskusji na temat postępów badawczych w ramach wspólnych projektów prof. Miaczyńskiej i prof. Gonzalez-Gaitan. Dr Castanon miała również okazję spotkać się ze wszystkimi kierownikami grup badawczych MIBMiK w projekcie FishMed.


WYJAZDY

WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 6 listopada do 14 grudnia 2014 r. Anna Sokół, doświadczony naukowiec z laboratorium prof. Agnieszki Chacińskiej przebywała z wizytą w Developmental Genetics, Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

W dniach 8-11 października 2014 r. Karolina Mierzejewska z grupy prof. Bochtlera odwiedziła Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

W dniach 8-11 października 2014 r. Katarzyna Misztal, doświadczony naukowiec z grupy prof. Bochtlera odwiedziła Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 7 lipca do 3 sierpnia 2014 r. prof. Jacek Kuźnicki, Kierownik Laboratorium Neurodegeneracji przebywał z wizytą na Uniwersytecie w Leiden, Holandia.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

W dniach 27-30 czerwca 2014 r. Anna Sokół doświadczony naukowiec z laboratorium dr Agnieszki Chacińskiej przebywała z wizytą w Department of Developmental Genetics, Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 3 czerwca do 31 lipca 2014 r. Maciej Olszewski, doświadczony naukowiec z grupy prof. Żylicza odwiedził Uniwersytet Leiden, Holandia.

WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 27 maja do 30 czerwca 2014 roku dr Justyna Jezierska z grupy prof. Jaworskiego odwiedziła Uniwersytet w Cambridge, Wielka Brytania.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

W dniach 18-21 marca 2014 r. Maciej Olszewski, doświadczony naukowiec z grupy prof. Żylicza odwiedził Uniwersytet Leiden, Holandia.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

W dniach 11-14 marca 2014 r. Katarzyna Misztal, doświadczony naukowiec z grupy prof. Bochtlera odwiedziła Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 1 lutego do 31 sierpnia 2014 r. Smijin Soman, doświadczony naukowiec z grupy prof. Kuźnickiego przebywał z wizytą w MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics na University of Sheffield, Wielka Brytania.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 24 listopada do 22 grudnia 2013 r. Anna Sokół, doświadczony naukowiec z laboratorium dr Agnieszki Chacińskiej przebywała z wizytą w Developmental Genetics, Max Planck Institute for Heart and Lung Research, Bad Nauheim, Niemcy.


WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Od 21 września do 20 grudnia 2013 r. Smijin Soman, doświadczony naukowiec z grupy prof. Kuźnickiego odwiedzał MRC Centre for Developmental and Biomedical Genetics na Uniwersytecie Sheffield, Wielka Brytania.


PIERWSZA WIZYTA PARTNERSKA Z MIBMIK

Między 10 czerwca a 10 września 2013 r. Anna Sokół, doświadczony naukowiec z laboratorium dr Agnieszki Chacińskiej odwiedziła dr Didiera Stainier z Wydziału Genetyki Rozwojowej Instytutu Badawczego Maxa Plancka w Bad Nauheim w Niemczech. Wizyta w laboratorium dr Stainier dała możliwość współpracy z uczonymi o wielkim doświadczeniu z modelem badwczym Danio rerio.


Task 2/ Zatrudnienie doświadczonych naukowców w celu rozszerzenia możliwości badawczych
W wyniku otwartych, międzynarodowych konkursów ogłoszonych m.in. na portalu EURAXESS wszyscy doświadczeni naukowcy zostali zatrudnieni w:

  • grupie prof. Bochtlera,
  • grupie prof. Bujnickiego,
  • grupie dr Chacińskiej,
  • grupie prof. Jaworskiego,
  • grupie prof. Kuźnickiego,
  • grupie prof. Miączyńskiej,
  • grupie prof. Żylicza.


Task 3/ Zatrudnienie trzech doświadczonych techników
Wszyscy doświadczeni technicy zostali zatrudnieni w projekcie.

YouTube