Cele

Projekt ”Wykorzystanie modeli chorób ludzkich w danio pręgowanym do poszukiwania leków oraz miejsc ich uchwytu”, akronim: FishMed

Celem strategicznym Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) jest osiągnięcie wysokiej jakości badań i innowacyjnych działań prowadzonych przez czołowe jednostki badawcze na świecie. Aby osiągnąć tego typu poziom doskonałości i zwiększyć nasz potencjał innowacyjny, rozpoczęliśmy tworzenie Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego (Danio rerio). Ryba ta jest idealnym organizmem do badania różnych aspektów chorób, jako że do czasu dorosłości pozostaje w pełni przezroczysta. Dlatego też rozwój, patologia i skutki leczenia chorób mogą być bez problemu monitorowane w warunkach in vivo. Co więcej, potencjalne leki można z łatwością dodawać do wody, by móc w prosty sposób wypróbować efekty ich działań na zachowanie, anatomię, rozwój i sygnalizację w ekranach o wysokiej przepustowości. Wykorzystując modele chorób ludzkich danio pręgowanego, będziemy mogli nie tylko zbadać ścieżki sygnałów i mechanizmy na poziomach molekularnym i komórkowym, lecz także na samych organizmach kręgowców, których proces przemiany materii jest bardzo podobny do tego, jaki znajdziemy u ssaków. W tym celu stworzyliśmy FishMed.

Poprzez projekt FishMed zyskamy większy potencjał innowacyjny, którego wyznacznikiem będą istotne, z punktu widzenia medycyny, odkrycia, wnioski patentowe oraz umowy licencyjne. Będziemy mieli również możliwość publikacji artykułów w czasopismach wśród najwyższych 10% listy platformy naukowej Thomson Reuters Web of Knowledge. Możliwość prowadzenia badań na modelu zwierzęcym, takim jak danio pręgowany, pozwoli nam uczynić MIBMiK bardziej atrakcyjnym dla nowych liderów grup z doskonałym zapleczem badawczym. W efekcie zwiększy to masę krytyczną młodych, niezależnych badaczy oraz doświadczonych naukowców w IIMCB. Wszystkie te czynniki umożliwią nam realizację długoterminowego celu, jakim jest doścignięcie wiodących jednostek badawczych Unii Europejskiej, zgodnie z najwyższymi standardami Europejskiej Przestrzenie Badawczej.

Projekt FishMed, powstały dzięki programowi REGPOT, jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce. W projekt udział bierze Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego oraz grupy pracujące nad innowacyjnymi projektami badawczymi realizowanymi w laboratoriach MIBMiK, w tym także nowe laboratorium mające powstać w 2013r. Wszystkie grupy zaangażowane w projekt FishMed zajmują się poszukiwaniem innowacyjnych aspektów swoich obecnych projektów w zakresie mechanizmów molekularnych chorób. Jest  to możliwe dzięki dostępności organizmów modelowych ryb oraz dzięki współpracy z wieloma wybitnymi placówkami naukowymi z doświadczeniem w badaniu danio pręgowanego. Projekty badawcze skupiają się na tematach związanych z 7 Programem Ramowym Zdrowie obejmującym: choroby nowotworowe, neuropatologię, starzenie, epigenetykę oraz rolę mitochondriów w przebiegu choroby i regeneracji tkanek.

Projekt FishMed wyznaczył sobie pięć celów, które są osiągalne w okresie jego trwania i mogą być łatwo udokumentowane i zweryfikowane. Ich realizacja pozwoli nam zwiększyć i w pełni zbadać potencjał innowacyjny Instytutu, stając się jednocześnie równorzędnym partnerem wiodących jednostek badawczych Unii Europejskiej. Cele te są następujące:

  • Współpraca bliźniacza siedmiu grup badawczych MIBMiK z czołowymi europejskimi ośrodkami badawczymi pracującymi z danio pręgowanym w celu rozwoju potencjału innowacyjnego z wykorzystaniem modelów ryby.
  • Rozwój Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego i stworzenie nowej grupy badawczej pod przewodnictwem osoby wybranej w drodze otwartego międzynarodowego konkursu.
  • Zakup i modernizacja sprzętu badawczego dla Pracowni Hodowli Danio Pręgowanego i nowego laboratorium badawczego danio pręgowanego.
  • Umocnienie potencjału innowacyjnego MIBMiK dzięki platformie Bio&Technology Innovations Platform (BioTech-IP)
  • Stworzenie interaktywnej platformy w celu popularyzacji projektu FishMed i badań z wykorzystaniem modeli danio pręgowanego wśród naukowych i nienaukowych społeczności, w tym promowanie innowacyjnych wyników projektu.
YouTube