FishMed dla każdego

FILM PT. ,,BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA”

RYBKA DOŚWIADCZALNA POMAGA W POZNAWANIU LUDZKICH CHORÓB

MATERIAŁ FILMOWY ZE SPOTKANIA INAUGURUJĄCEGO PROJEKT


PRACE UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ,,BĄDŹ ZDRÓW JAK RYBA”

W dniu 10 marca 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie wzięli udział w warsztatach ,,Bądź zdrów jak ryba”. Z przyjemnością prezentujemy przygotowane przez uczniów prace opisujące ich wrażenia z wizyty w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej i udziału w warsztatach.WIZYTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

13 czerwca 2013 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedził Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego wraz z Katarzyną Kręźlewicz, Zastępcą Dyrektora Biura Marszałka oraz Konradem Wojnarowskim, Asystentem Marszałka. Podczas prezentacji prof. Jacka Kuźnickiego, Dyrektora MIBMiK goście poznali funkcjonowanie Instytutu i badania prowadzone w ramach projektu FishMed. Wizyta była okazją do zwiedzenia Instytutu. Goście zobaczyli Pracownię Hodowli Danio Pręgowanego, Laboratorium Biogenezy Mitochondriów oraz powstałe we współpracy z Towarzystwem Maxa Plancka Laboratorium Genominiki Rozwoju Danio Pręgowanego. Podziwiali również możliwości mikroskopu fluorescencyjnego Lighsheet.Z1.


WIZYTA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

3 marca 2014 roku Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej odwiedziła Uzdolniona Młodzież. Podczas wizyty goście wysłuchali prezentacji dr Urszuli Wyrzykowskiej dotyczącej podstawowych założeń projektu FishMed, ponadto w prezentacji mgr Michała Bazały pt. ,,Mała rybka, wielkie nadzieje” poznali nowy model badawczy w MIBMiK – rybę danio pręgowany. Młodzież wzięła również udział w zajęciach grupowych, podczas których poznawali stronę internetową projektu FishMed, wspólnie zastanawiali się nad etapami rozwoju ryby i układali zdjęcia spod mikroskopu w odpowiedniej kolejności, a po zapoznaniu się z artykułami prasowymi rozwiązywali krzyżówkę. Młodzież zwiedziła też Pracownię Hodowli Danio Pręgowanego. Po zakończeniu warsztatów prof. Jacek Kuźnicki, Dyrektor MIBMiK spotkał się z młodzieżą i opowiedział o funkcjonowaniu Instytutu, prowadzonych badaniach oraz sukcesach naukowców. Na zakończenie wizyty młodzież zwiedziła Instytut.
Wizyta Uzdolnionej Młodzieży została zorganizowana wspólnie z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.


 DANIO PRĘGOWANY JAKO MODEL BADAWCZY

Danio pręgowany (łac. Danio rerio) to małe pręgowane rybki, które w przyszłości mogą przyczynić się do wynalezienia lekarstw na choroby neurodegeneracyjne, schorzenia serca czy nowotwory. W Polsce do prac laboratoryjnych wykorzystują je badacze w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej.

W akwariach ulokowanych na najniższym poziomie Instytutu pływa około 6 tysięcy rybek w różnych stadiach rozwoju. Te akwaria badawcze w niczym nie przypominają udekorowanych roślinami, ozdobnych akwariów, jakie znamy z naszych domów czy ogrodów zoologicznych. Jednak i w tym przypadku rybki wymagają pracochłonnych zabiegów, tj. utrzymania odpowiednich parametrów wody, regularnego karmienia, prac pielęgnacyjnych, zapewnienia innych warunków określonych przepisami jako „dobrostan”.

Zarodek danio pręgowanego przez pierwsze dni życia jest praktycznie przezroczysty – naukowcy mogą zobaczyć poszczególne komórki wewnątrz ciała ryby, co ułatwia pracę i umożliwia przyżyciowe obserwacje procesów zachodzących wewnątrz organizmu. Badania prowadzone są na jednokomórkowych jajach lub embrionach. Organizmom we wczesnych fazach rozwoju można wstrzykiwać substancje hamujące ekspresję określonych genów, aby zaburzyć pewne szlaki sygnałowe. Dodając substancje do wody, można także badać efekt działania różnych związków chemicznych. Ta odmiana ryby jest genetycznie bliska człowiekowi, ma bowiem 70% identycznych genów, a 90% podobnych. Jeśli badacze identyfikują mutację w ludzkim genie, to z dużym prawdopodobieństwem mogą ten sam gen odnaleźć i zmutować u danio pręgowanego. Mutacje genów znalezione u danio mogą stać się również pomocne przy rozwiązaniu zagadek chorób genetycznych człowieka. Praktycznie każda ludzka choroba może zostać  odzwierciedlona poprzez odpowiednie manipulace w modelu ryby. Badacze potrafią zmutować określony gen u ryb, o którym wiedzą, że przyczynia się do powstania choroby u człowieka.

zebrafish2


PRACE KONKURSOWE ,,DANIO PRĘGOWANY W ŚWIĄTECZNEJ SCENERII”

W Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej odbył się przedświąteczny konkurs plastyczny pt. ,,Danio pręgowany w świątecznej scenerii”. Prace konkursowe mogły być wykonane dowolnie wybraną techniką (rysunek, wycinanka, wydzieranka, technika mieszana). Ocenie podelegał pomysł, estetyka i nawiązanie do projektu FishMed.


Serdecznie zapraszamy do oglądania rysunków dzieci:

- prace dzieci młodszych (3-6 lat)

- prace dzieci starszych (7-11 lat)


PREZENTACJA ,,DANIO PRĘGOWANY JAKO MODEL BIOLOGICZNY”

22 października 2013 lek. wet. Piotr Korzeniowski, Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej wziął udział w spotkaniu szkoleniowo-sprawozdawczym patologów rybich zorganizowanym przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. Piotr Korzeniowski wygłosił prezentację pt. ,,Danio pręgowany (Danio rerio) jako model biologiczny’’, w której przedstawił gatunek, a także opowiedział o projekcie FishMed i hodowli prowadzonej w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.


RYBKI DANIO RERIO PO RAZ PIERWSZY NA FESTIWALU NAUKI

25 września 2013 r. kawiarnia naukowa BiotechCafe zorganizowała lekcje festiwalowe pt. „Genetyczne Zoo” przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. Za sprawą Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) uczniowie mieli okazję posłuchać o gatunku danio pręgowany i prowadzonym przez MIBMiK projekcie FishMed. Było to niezwykłe zoo, w którym zaprezentowano organizmy modelowe m.in. bakterie, grzyby, komórki zwierzęce, nowotworowe, komórki macierzyste i roślinne, które na co dzień są wykorzystywane w badaniach naukowych i w przemyśle biotechnologicznym. Dodatkową atrakcją była możliwość wyhodowania własnych mikrobów (np. z odcisku palca, śliny, powietrza). BiotechCafe już po raz czwarty wziął udział w Festiwalu Nauki, natomiast po raz pierwszy zaprezentował rybki danio rerio. Tegoroczna XVII edycja Festiwalu Nauki trwała od 20 do 29 września.

YouTube