Pracownia Hodowli

PRACOWNIA HODOWLI DANIO PRĘGOWANEGO

Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego(ZCF) w MIBMiK została stworzona jako baza dla projektu FishMed i innych badań biomedycznych. Na tą supernowoczesną pracownię składają się: instalacja wodna, samodzielna jednostka kwarantanny oraz główny system stworzony przez Tecniplast. Obecnie, w 564 akwariach trzymanych jest 7000 osobników ryb z 46 różnych linii gatunkowych danio pręgowanego. Dodatkowe zbiorniki i osobniki zostaną wprowadzone w niedalekiej przyszłości. Oprócz pomieszczenia z akwariami, będącego obszarem o ograniczonym dostępie, pracownia posiada przestrzeń laboratoryjną w pełni wyposażoną pod kątem standardowej pracy z rybami; przestrzeń ta jest dostępna dla wszystkich biorących udział w projekcie. Obok inkubatorów, mikroskopów i wtryskiwaczy, w laboratorium znaleźć można również chwytak i rozchylak igły, przeznaczone do produkcji igieł kapilarnych do iniekcji dla danio pręgowanego, Drosophila i innych organizmów.

Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego w MIBMiK posiadaja formalne pozwolenie na hodowlę danio pręgowanego, wydane przez Okręgowy Inspektorat Weterynarii (nr licencji: 14656251). ZCF jest zarejestrowany jako zamknięty ośrodek upoważniony do przetrzymywania genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO: 01-101/2012) i wykorzystywania ich w ramach projektu FishMed i innych projektów (wydane zezwolenie 164/2012). Wszystkie działania badawcze są prowadzone zgodnie z podstawowymi zasadami etyki (wydane zezwolenie 339/2012), a wszelkie procedury są realizowane zgodnie z odpowiednimi europejskimi i międzynarodowymi zaleceniami w zakresie dobrostanu zwierząt (dyrektywa 2010/63/UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych; wytyczne i zalecenia Federacji Europejskich Laboratoryjnych Stowarzyszeń Naukowych ds. Zwierząt [ang. skrót: FELASA] oraz odpowiednich polskich przepisów, a mianowicie Art. 22 Ustawy o Doświadczeniach na Zwierzętach (21 stycznia, 2005r.).

O RYBIE
Danio pręgowany (Danio rerio) jest rybą z rodziny Cyprinidae (karpiowate), zamieszkującej wolno płynące lub stojące wody Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu i Birmy. Dorosłe osobniki osiągają do 5 cm długości i żyją średnio 5 lat. Gatunek ten został opisany już w 1822 r. przez Hamiltona, lecz dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku prof. George Streisinger z Eugene, w USA, wpadł na pomysł wykorzystania tej ryby jako modelu badawczego przy pracach laboratoryjnych. Zewnętrzny sposób zapładniania, przezroczysta struktura ciała, duże zmutowane/transgeniczne nagromadzenie oraz dostępność wielu genetycznych narzędzi czynią danio pręgowanego idealnym organizmem do badania szerokiej gamy aspektów chorób człowieka.

DEFINICJA USŁUG
Pracownia Hodowli Danio Pręgowanego oferuje szeroki zakres usług, w którego skład wchodzą: hodowla (krzyżowanie par i grupy), karmienie i utrzymanie ograniczonej liczby dzikich, zmutowanych i transgenicznych linii, hodowla wylęgu ryb, genotypowanie/fenotypowanie gatunków, pozyskiwanie nowych linii gatunkowych, pomoc w projektach badawczych, udzielanie technicznego wsparcia oraz przestrzeń laboratoryjna poświęcona w całości pracom badawczym prowadzonym na danio pręgowanym. ZCF zatrudnia w pełni wyszkolony personel, który dba o utrzymanie pracowni oraz naucza i wspiera jej użytkowników.

ŚWIADCZONE USŁUGI
Tam gdzie to możliwe, pracownia powinna zapewnić wystarczającą liczbę jaj/dorosłych osobników ryb wszystkim osobom korzystającym, przy czym pierwszeństwo zachowane jest dla pracowników zatrudnionych w projekcie FishMed i innych pracowników MIBMiK. Pracownia dołoży wszelkich starań, by – w miarę możliwości – zapewnić wszystkie dostępne linie niezbędne użytkownikom do prowadzenia badań. Jeżeli dana linia nie jest dostępna, ośrodek postara się pozyskać ją od innej placówki bądź centrum hodowli. Prosimy zauważyć, że na chwilę obecną, użytkownicy nie mają możliwości przetrzymywania swoich ryb na terenie ośrodka. Pracownicy służą pomocą w kwestiach biologii, hodowli i badań nad danio pręgowanym oraz w rozwiązywaniu problemów natury technicznej.

OPŁATY
Koszt ryb i dostęp do ZCF jest bezpłatny dla użytkowników akademickich, jednak koszta chemikaliów i urządzeń potrzebnych dla konkretnego projektu podlegają opłacie ze strony osób indywidualnych.

HODOWLA
Posiadamy wyizolowaną hodowlę danio pręgowanego (Danio rerio), która podlega cotygodniowej kontroli weterynaryjnej. Jakość wody jest oceniania każdego dnia i zachowana na poziomie: pH 7.0, 600µS, temp. 28°C z 15% wymiany wody. Fotoperiod ustawiony jest na 14 h światła i 10 h ciemności. Ryby są trzymane w grupach nie większych niż 5 osobników na jeden litr wody. Ich karmienie odbywa się cztery razy w ciągu dnia (dieta składa się z różnych suchych pasz i artemii).

KWESTIE ETYCZNE
Zasady etycznego wykorzystywania zwierząt w badaniach nakazują wymianę, redukcję i ulepszenie warunków życia zwierząt eksperymentalnych. W związku z tym, danio pręgowany może być użyty jako organizm modelowy zamiast tzw. wyższych kręgowców (np. myszy, szczurów) będąc organizmem niższym z punktu widzenia ewolucji. Większość eksperymentów przeprowadza się na zarodkach lub larwach, kiedy system nerwowy ryby nie jest jeszcze w pełni rozwinięty, a zwierzę nie zostało jeszcze sklasyfikowane jako chronione. Cechy charakterystyczne danio pręgowanego (rozmiar, rozwój) oraz dostępność linii transgenicznych pozwala na długofalowe (do kilku dni) i jednoczesne badania na tym samym organizmie (np. jednoczesne obserwacje zachowań makrofagów, neutrofilów i komórek nowotworowych). Takie podejście pozwala zmniejszyć liczbę zwierząt niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu. Ponadto, możliwość dodawania substancji testowych bezpośrednio do wody, w której są trzymane ryby, eliminuje konieczność dokonywania zastrzyków i upraszcza procedury. Chociaż genom danio pręgowanego jest mniej więcej o połowę mniejszy od ludzkiego, aż 90% genów ludzkich posiada swoje odpowiedniki wśród ryb, zaś mutacje w homologicznych genach prowadzą do otrzymania podobnych fenotypów. Wykorzystywanie danio pręgowanego jako modelu dla badań nad chorobami ludzkimi wydaje się być możliwie najbardziej racjonalnym podejściem. Wysokie podobieństwo genotypu/fenotypu pomogło ustalić modele różnych chorób, jak np.: gruźlicy czy dysplazji szkieletowej. Danio pręgowany przyczynił się także do wynalezienia nowych leków, np. na białaczkę czy czerniaka.

Kontakt: aquarium@iimcb.gov.pl

YouTube