Kontakt

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
ul. Ks. Trojdena 4
02-109 Warszawa, Polska
Tel.: (+48 22) 597 07 00
Fax: (+48 22) 597 07 15
www.iimcb.gov.pl

Koordynator Projektu
Prof. Jacek Kuźnicki

Menedżer Projektu
Dr Urszula Białek-Wyrzykowska

 

YouTube